Players

Name: Yu-Ze, Zhang
Nickname: X41007
Origin: Unknown
X41007 (Yu-Ze, Zhang)

Team:
Shu Dai Xiong Gaming