Players

Name: Yang, Zhong-He
Nickname: XiaoBai
Origin: China
XiaoBai (Yang, Zhong-He)

Team:
eStar Gaming