Players

Name: Li, Ding
Nickname: Xiaomin
Origin: China
Xiaomin (Li, Ding)