Players

Name: Long, Chen
Nickname: Xiasu
Origin: China
Xiasu (Long, Chen)

Team:
Roar