Players

Name: Fluxà, Xavier
Nickname: Xixauxas
Origin: Spain
Xixauxas (Fluxà, Xavier)

Team:
S2V Esports