Players

Name: Han-Dong, Liu
Nickname: Xsq
Origin: China
Xsq (Han-Dong, Liu)