Players

Name: de Leon, Santiago
Nickname: Xypherz
Origin: Uruguay
Xypherz (de Leon, Santiago)

Team:
Azules Esports