Players

Name: Noguchi, Yuta
Nickname: YutoriMoyashi
Origin: Unknown
YutoriMoyashi (Noguchi, Yuta)

Team:
V3 Esports