Players

Name: De-Zhang, Zhu
Nickname: Zdz
Origin: China
Zdz (De-Zhang, Zhu)

Team:
Vici Gaming Potential