Players

Name: Liao, Kang-Jian
Nickname: Zhanzhao
Origin: China
Zhanzhao (Liao, Kang-Jian)