Players

Name: Zhang, Zhuang-Zhuang
Nickname: Zhuang
Origin: China
Zhuang (Zhang, Zhuang-Zhuang)

Team:
Young Miracles