Players

Name: Tiêu, Quốc Lương
Nickname: Zodiac
Origin: Unknown
No Image

Team:
QTV Gaming