Players

Name: Qiang, Zhang
Nickname: Zqzq
Origin: Unknown
Zqzq (Qiang, Zhang)