Players

Name: Liu, Zhi-hao
Nickname: Zz1tai
Origin: China
Zz1tai (Liu, Zhi-hao)