Teams

Bobaski


Players

Nickname: Puki Style
Name: Zygmunciak, Łukasz
Origin: Poland
Puki Style (Zygmunciak, Łukasz)
Nickname: Unknown
Name: Kubicki, Marcin
Origin: Poland
Unknown (Kubicki, Marcin)