Teams

BowQen Blackbucks


Players

Nickname: Lem0n
Name: Kobayashi, Yuya
Origin: Japan
Lem0n (Kobayashi, Yuya)
Nickname: kabupun
Name: ,
Origin: Japan
No Image