Teams

DAN Gaming


Players

Nickname: Natz
Name: Lee, Yongjin
Origin: South Korea
Natz (Lee, Yongjin)
Nickname: qi
Name: Zhao, Awei
Origin: Unknown
qi (Zhao, Awei)