Teams

Different Dimension


Players

Nickname: Warrior Lady
Name: Kleiotis , Christoforos
Origin: Greece
Warrior Lady (Kleiotis , Christoforos)
Nickname: Magebane
Name: ,
Origin: Greece
No Image
Nickname: WildPanda
Name: Dimtriadis, Dimosthenis
Origin: Greece
WildPanda (Dimtriadis, Dimosthenis)
Nickname: DD WarriorLady
Name: ,
Origin: Unknown
No Image
Nickname: Scottlol
Name: ,
Origin: Unknown
No Image
Nickname: CidRaynes
Name: Oikonomopoulos, Stratos
Origin: Greece
No Image
Nickname: FNA NoXlAK
Name: ,
Origin: Unknown
No Image