Teams

Invictus Gaming Young


Players

Nickname: 705
Name: Yu-Long, He
Origin: China
705 (Yu-Long, He)
Nickname: Carl
Name: Jue, Lu
Origin: China
Carl (Jue, Lu)
Nickname: Forge
Name: Jie, Deng
Origin: China
Forge (Jie, Deng)
Nickname: huanfeng
Name: Huan-Feng, Tang
Origin: China
huanfeng (Huan-Feng, Tang)
Nickname: Fate
Name: Jun-Jie, Peng
Origin: China
Fate (Jun-Jie, Peng)
Nickname: Lucas
Name: Li-Tan, Pan-Ao
Origin: Unknown
Lucas (Li-Tan, Pan-Ao)
Nickname: Y1Jing
Name: Zi-Liang, Qu
Origin: China
No Image
Nickname: Yi
Name: Shuai, Zhang
Origin: Unknown
Yi (Shuai, Zhang)
Nickname: Wisdomz
Name: ,
Origin: Unknown
No Image
Nickname: xin
Name: Jie, Deng
Origin: China
No Image