Teams

Joy Dream


Players

Nickname: Humble
Name: Huang, Minmin
Origin: China
Humble (Huang, Minmin)
Nickname: Teeen
Name: Wang, Yao-Ji
Origin: Unknown
Teeen (Wang, Yao-Ji)
Nickname: A02
Name: Jin-Hao, Wu
Origin: China
A02 (Jin-Hao, Wu)
Nickname: Peace
Name: Lin, Shang-Ren
Origin: China
Peace (Lin, Shang-Ren)
Nickname: Ye
Name: Ji, Xin-Yu
Origin: China
Ye (Ji, Xin-Yu)
Nickname: Lpc
Name: ,
Origin: Unknown
No Image
Nickname: Yueyue
Name: ,
Origin: Unknown
No Image