Teams

LinGan e-Sports


Players

Nickname: yanzu1
Name: Jun-Jie, Zhang
Origin: Unknown
yanzu1 (Jun-Jie, Zhang)
Nickname: Par
Name: Shuo, Wang
Origin: Unknown
No Image
Nickname: Summer
Name: Li-Peng, Jiao
Origin: Unknown
No Image
Nickname: Kai
Name: Yen-Kai, Lin
Origin: Unknown
No Image
Nickname: Xuanri
Name: Ming-Yang, Wang
Origin: Unknown
No Image
Nickname: Gabi
Name: Dong-Ming, Jiang
Origin: Unknown
Gabi (Dong-Ming, Jiang)
Nickname: Ship
Name: Jian-Ke, Mao
Origin: Unknown
Ship (Jian-Ke, Mao)
Nickname: Zyumi
Name: Li-Fan, Zhang
Origin: Unknown
Zyumi (Li-Fan, Zhang)