Teams

LNG Esports


Players

Nickname: Flandre
Name: Ji, Xuan-jun
Origin: China
Flandre (Ji, Xuan-jun)
Nickname: Maple
Name: Huang, Yi-Tang
Origin: Taiwan
Maple (Huang, Yi-Tang)
Nickname: Duan
Name: Duan, De-Liang
Origin: Unknown
Duan (Duan, De-Liang)
Nickname: Light
Name: Guang-Yu, Wang
Origin: Unknown
Light (Guang-Yu, Wang)
Nickname: Xx
Name: Xiong, Yu Long
Origin: China
Xx (Xiong, Yu Long)
Nickname: chenlun17
Name: Peng-Yuan, Zhou
Origin: Unknown
chenlun17 (Peng-Yuan, Zhou)
Nickname: Iwandy
Name: Ding-Yang, Liao
Origin: Unknown
Iwandy (Ding-Yang, Liao)