Teams

Misfits Premier


Players

Nickname: Kirei
Name: Yuen, Thomas
Origin: Netherlands
Kirei (Yuen, Thomas)
Nickname: Targamas
Name: Crabbe, Raphael
Origin: Belgium
Targamas (Crabbe, Raphael)
Nickname: Agresivoo
Name: Ciba, Tobiasz
Origin: Poland
Agresivoo (Ciba, Tobiasz)
Nickname: Jezu
Name: Massol, Jean
Origin: Unknown
Jezu (Massol, Jean)
Nickname: Diamante
Name: ,
Origin: Unknown
No Image