Teams

Shu Dai Xiong Gaming


Players

Nickname: X41007
Name: Yu-Ze, Zhang
Origin: Unknown
X41007 (Yu-Ze, Zhang)
Nickname: M1kuya
Name: Xiao, Chang
Origin: Unknown
M1kuya (Xiao, Chang)
Nickname: Duye
Name: Wei-Jin, Luo
Origin: Unknown
Duye (Wei-Jin, Luo)
Nickname: beige
Name: Long, Chen
Origin: China
beige (Long, Chen)
Nickname: ShaDow
Name: Hao, Li
Origin: China
ShaDow (Hao, Li)
Nickname: Kepler
Name: Jia-Le, Zou
Origin: Unknown
No Image
Nickname: Yanxiang
Name: Yang-XIang, Yu
Origin: Unknown
No Image