Teams

SDXGaming


Players

Nickname: Avenger0
Name: Xue, Chang-jun
Origin: Unknown
Avenger0 (Xue, Chang-jun)
Nickname: Nailao
Name: Wang, Ji-Peng
Origin: China
Nailao (Wang, Ji-Peng)
Nickname: M1kuya
Name: Xiao, Chang
Origin: Unknown
M1kuya (Xiao, Chang)
Nickname: ice
Name: Jia-Min, Yan
Origin: Unknown
ice (Jia-Min, Yan)
Nickname: Duye
Name: Wei-Jin, Luo
Origin: Unknown
Duye (Wei-Jin, Luo)
Nickname: L1n
Name: Shi-Lin, Chen
Origin: Unknown
L1n (Shi-Lin, Chen)
Nickname: Exboy
Name: ,
Origin: Unknown
No Image